Grįžti

Liturgines šventės ir apeigos Onuškio Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje

Renginiai pagal liturginį kalendorių
Mokyklos g. 20, Onuškis
Onuškio seniūnija
2021-01-01 - 2021-12-31
t21

Keliaujant Šv. Jokūbo keliu, stabtelti Onuškyje

Onuškio Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia istoriniuose šaltiniuose pirmą kart paminėta dar XVI a. pradžioje. Bėgant amžiams, ji patyrė daug išbandymų - degė, griuvo, vėl ir vėl stojosi, tarsi feniksas kilo iš pelenų ir griuvėsių. 1829 m. pastatyta iš plytų ir akmenų mūro. Tais  pačiais metais ir pašventinta. XX a. pradžioje Onuškio bažnyčioje vargonavo Kipras Petrauskas, o  klebonavo kunigas Nikodemas Švogžlys – Milžinas, garsėjęs pamokslais, publicistine, istorine, visuomenine veikla.

1993 m. Onuškio bažnyčios šventoriuje iškilmingai palaidoti iš Altajaus krašto parvežti Lietuvos Neriklausomybės akto signataro Donato Malinausko, jo žmonos Sofijos Malinauskienės (Tanskos) ir sesers Filomenos Malinauskaitės palaikai. Ir šiomis dienomis Onuškio Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje itin didelis dėmesys skiriamas valstybinių švenčių ir atmintinų dienų: Sausio 13-osios,  Lietuvos valstybės atkūrimo dienos  - Vasario 16-osios, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos  - Kovo 11-osios,  Valstybės dienos – Liepos 6-osios minėjimams. Aukojamos Šv. Mišios už laisvą Lietuvą, už mirusiuosius -  kovojusius dėl Lietuvos laisvės, už gyvuosius -  puoselėjančius ir kuriančius Lietuvą šiandien.

2019 m. iškilmingai paminėtas 190 – asis Onuškio Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios jubiliejus. Iki jubiliejaus, klebono Algimanto Gaidukevičiaus pastangomis, atnaujinti liturginiui indai, restauruoti  Šventosios Dvasios, Šv. Jurgio, Šv. Antano ir  Šv. Juozapo paveikslai, išblizginti, dailiai sukabinti votai, pakeisti langų vitražai, restauruoti bažnyčios vargonai.

Bažnyčioje švenčiami Šv. Juozapo, Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo, Šv. Dvasios atsiuntimo apaštalams (Sekminės), Šv. Roko  atlaidai. Mūsų tėvų ir senelių atmintyje išlikę gražūs prisiminimai iš garsiausių  Šv. Roko atlaidų, kuomet susirinkdavo daugiausiai žmonių iš visų parapijos pakraščių, susitikdavo seniai nesimatę giminaičiai. Žmonės neskubėdavo skirstytis. Po Šv. Mišių šnekučiuodavosi šventoriuje, pulkeliais susėsdavo pievelėse, giminaičių kiemuose. Šv. Roko atlaidai yra patys įsimintiniausi parapijos žmonėms.

Svarbiausios liturginės šventės Onuškio Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo parapijos bažnyčioje yra: bažnyčios pagrindiniai svarbiausi tituliniai Atlaidai Pilypo ir Jokūbo, Šv. Kalėdos - Kristaus gimimo šventė ir Šv. Velykos – Kristaus prisikėlimo šventė. Joms atsakingai ruošiamasi. Akcentuojamas susikaupimas, maldingumas, ramybė, išpažinties ir Šv. Komunijos svarba, tvarkoma bažnyčia, puošiami altoriai.

Per gavėnią, laukiant Kristaus prisikėlimo – Šv. Velykų šventės, penktadieniais, kiekvieną sekmadienį prieš Šv. Mišias, bažnyčioje einamas Kryžiaus kelias. Meldžiamasi prie kiekvienos stoties,  apmąstoma Kristaus kančia, mirtis ir prisikėlimas, giedamos atitinkamos gavėnios giesmės. Šv. Velykų rytą 8.00 val. prasideda šventinės pamaldos. Šventinami margučiai, duona ir kitas  maistas, kuris bus dedamas ant velykinio stalo. Bažnyčia vėl dailiai išpuošiama ankstyvais pavasario žiedais. Centrinis altorius dekoruojamas šviesių spalvų: baltos, geltonos audeklu.

Nuo ankstyvųjų viduramžių iki šių dienų piligrimai traukia į Santiago de Compostela katedrą, kur buvo rastas palaidotas Šv. apaštalas Jokūbas. 2012 m. šis kelias imtas propaguoti ir Lietuvoje, o Onuškio Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia įtraukta į Europos Šv. Jokūbo kelią. 2016 m. birželio 1 d. Lietuvos Vyriausybė nutarė šventojo Jokūbo kelio atpažinimo ženklu – geltona kriaukle mėlyname fone – pažymėti 32 Lietuvos šventoves, tarp kurių dvi - Trakų rajono savivaldybės teritorijoje: Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika ir Onuškio Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia.

Piligrimai, einantys Šv. Jokūbo keliu, visuomet aplanko Onuškio bažnyčią Trakų r. Taip žinia apie bažnyčią ir Onuškio miestelį sklinda Lietuvoje piligrimystės ir pamaldumo keliais.

Audio gidai

Liturgines šventės ir apeigos Onuškio Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje
Liturgines šventės ir apeigos Onuškio Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje
04:40